APS i serveis comunitaris

Nens a les dunes

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.

Serveis que s'ofereixen

A banda de les diverses tipologies de projectes APS per dura terme també s'ofereixen serveis de:

  • Formació sobre metodologia i avaluació APS-SC a professorat i alumnat
  • Formació ambiental específica segons la temàtica.
  • Activitats complementàries a l'aula, plantes metropolitanes i entorn metropolità.
  • Dossiers i recursos educatius ambientals.
  • Assessoria i acompanyament en la cerca d'entitats ambientals, socials...per establir el servei.

Cercador de projectes en els centres educatius 38

Cercador de projectes i obres