Moto elèctrica compartida metropolitana


La mobilitat compartida és una alternativa al transport privat i permet a les persones accedir a vehicles quan en tenen la necessitat. Amb aquest sistema es redueix la contaminació, es fomenta una mobilitat més sostenible i es promouen els vehicles d'energies netes.

Objectius

El principal objectiu de la regulació metropolitana és aconseguir una gestió òptima de la mobilitat compartida en moto elèctrica en l’àmbit metropolità, seguint una de les fites de l’Acord de Govern de l’AMB del mandat 2023-2027, d’impuls per disminuir la utilització del vehicle privat amb accions com, per exemple, l’impuls i la promoció de l’ús de les motocicletes elèctriques compartides. 

L’AMB va crear en data 16 de maig -dins del Consell de Mobilitat- el grup de la Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida (TMMEC) integrada per gairebé 90 representants de l’àmbit de la mobilitat. La TMMEC permet donar impuls a la mobilitat compartida tot analitzant la viabilitat de la moto elèctrica compartida en l’àmbit metropolita, gràcies a les trobades tècniques i de municipis realitzades. Trobades que han permés definir les principals característiques per a la regulació metropolitana d'aquest model de mobilitat compartida. 


Puja
Publicacions i documentació

A continuació, en aquest espai es presentarà tota la documentació aprovada i publicada relativa a la regulació metropolitana de la moto elèctrica compartida metropolitana.


Puja
Treball de participació

Consell de Mobilitat

Jornades del 2022


Puja