Diagnosi

La mobilitat metropolitana és conseqüència, principalment, de la necessitat de dur a terme activitats personals, i no tant d'aquelles relacionades amb la feina, l'activitat econòmica o els estudis.

Bus
Mobilitat metropolitana
Gràfic Evolució dels desplaçaments per motiu (en %)

La mobilitat en l'àmbit metropolità en els darrers anys ha estat molt influenciada pel canvi de cicle econòmic derivat de la crisi del període 2008-2013, i la progressiva recuperació des d'aleshores ha comportat, de nou, un augment de la mobilitat motoritzada. 

Gràfic Evolució dels desplaçaments per mode


El transport públic metropolità i l'ús de la bicicleta s'han consolidat i augmentat en els darrers anys, tant per l'impuls de nous serveis com la millora dels ja existents.

Gràfic Viatges en transport públic (en milions)


Gràfic Bicicletes estacionades al Bicibox


Gràfic Usuaris registrats al BiciBox


El trànsit ha augmentat a la xarxa viària metropolitana i a les vies urbanes dels municipis metropolitans.

Gràfic Intensitat mitjana diària de trànsit

Puja
Escenari tendencial
Les perspectives de creixement positiu a nivell macroeconòmic i demogràfic pels propers anys fan preveure un augment constant de la mobilitat metropolitana, tant de persones com de mercaderies.

Gràfic Tendència (2016-2024 AMB) en la variació dels desplaçements per mode (en %)


El comerç electrònic també impulsarà el creixement de la distribució de mercaderies dins de les ciutats.

CamionsI els nous ginys i formes de moure's estaran presents en la mobilitat metropolitana.

patins i skateboard

Moto elèctrica

Puja
Efectes previstos
El creixement del consum de carburants per sobre de 3,3% i l'augment de les emissions de CO2 més del 2,1% provocaran que no s'assoleixen els objectius establerts als Acords de París sobre canvi climàtic per la UE en quant a concentració d'NO2.

Mapa

Puja