Presentació

El PMMU 2019-2024 és el marc de referència dels plans de mobilitat urbana sostenible dels 36 municipis metropolitans. És un pla estratègic i d'actuació sobre mobilitat en l'àmbit metropolità, que l'AMB ha d'executar i impulsar en els propers anys.

Via pedalable

La finalitat del PMMU no és altra que millorar la qualitat de vida a la metròpoli a través de l'impuls d'actuacions en l'àmbit de la mobilitat que promoguin la sostenibilitat i la salut, que garanteixin el progrés econòmic i social de la ciutadania i el territori metropolità, i fomentin la cohesió social.

Cal un esforç de coordinació entre totes les administracions i institucions que hi estan involucrades, per tal de desenvolupar les actuacions que contempla.
Estratègia
El PMMU busca assolir un model de mobilitat de futur fonamentat en 4 pilars estratègics:
 • Salut | Minimitzar els efectes del sistema de transport en la salut de la població.
 • Sostenibilitat | Reduir els impactes ambientals i la contribució al canvi climàtic del sistema de transport.
 • Eficiència i TIC | Millorar l'eficiència del sistema de transport, tot garantint el progrés econòmic i social.
 • Equitat, ciutadania i governança | Promoure un sistema de mobilitat just que garanteixi l'accés al transport públic i la cohesió social.
Objectius
Icona
Mobilitat saludable
 1. Reduir l'accidentalitat associada amb la mobilitat i el transport.
 2. Reduir l'impacte de la mobilitat en la contaminació atmosfèrica local.
 3. Reduir l'impacte de la mobilitat en la contaminació acústica.
 4. Fomentar la mobilitat activa i l'exercici físic.
Icona
Mobilitat sostenible
 1. Reduir el consum d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la mobilitat.
 2. Afavorir el traspàs modal cap a modes de transport sostenibles.
 3. Fomentar el traspàs a vehicles de baixes emissions (VBE).
 4. Disminuir l'impacte del sistema de transport sobre la funcionalitat ecològica del paisatge i potenciar les infraestructures verdes per la mobilitat activa.
 5. Apostar per un model urbà que promogui la mobilitat sostenible.
Icona
Mobilitat eficient
 1. Reduir la congestió i millorar l'eficiència del sistema de transport de passatgers.
 2. Millorar la qualitat integral dels serveis de transport públic.
 3. Fomentar una distribució més eficient de les mercaderies
Icona
Mobilitat equitativa
 1. Garantir l'accessibilitat al transport públic.
 2. Garantir l'assequibilitat del transport públic.
Fases
Fases d'elaboració