Refós del planejament

El refós del planejament és un producte de l'AMB a través del qual es poden consultar les determinacions gràfiques del planejament urbanístic vigent dels 36 municipis que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El refós, que s'actualitza semestralment, i altres productes complementaris són consultables des del geoportal del planejament.

La informació que es presenta no té cap valor normatiu.